– for et liv i balanse for deg og din hund

 

 

Tillit, trygghet og samarbeid

Det skal være kjekt å ha hund, og det hele starter med den relasjonen du og din hund har til hverandre. En balansert hund er virkelig menneskets beste venn, men for å få en balansert hund må vi mennesker kjenne til hva en hund er og hva den trenger. Vi må også være bevisste vår egen energi og hva vi utstråler til hunden. En hund i balanse er en hund som mestrer hverdagen med sin eier. Det må være en balanse mellom utfordring og mestring. Dette kommer når den opplever tillit, trygghet og samarbeid i forholdet med sin eier.  

Det er utfordrende å oppdra en hund, og ting blir ikke alltid slik man har tenkt, planlagt. Det er en fordel å ha kunnskap om hva en hund egentlig er, og hva en hund har av behov både fysisk og mentalt. En hund forstår verden rundt seg annerledes enn oss, og det oppstår av den grunn lett konflikt mellom eiers intensjon og hundens opplevelse av samme situasjon.

Jeg jobber ut ifra positive og belønningsbaserte metoder, og med et mål om at både du og din hund skal oppleve en økt mestringsfølelse etter å ha vært hos meg.

I 2016 ga jeg ut boka TENK SOM EN HUND, hvor målet mitt er å øke eiers forståelse for hva en hund er, og hva den trenger for å leve et liv i balanse og harmoni med sin eier. Du kan lese mer om boka her: https://www.jarenforlag.no/boker/tenk-som-en-hund.html

For kontakt: tlf: 90669183  eller post@energibalanse.com